Zwrot prowizji z Alior Bank, czy jest możliwy

Zwrot prowizji z Alior Bank, czy jest możliwy?

///

Od niedawna konsumenci zaczęli pozywać banki o zwrot części pobranej przez bank prowizji. Jak ubiegać się o zwrot prowizji z Alior Banku? Jeżeli spłaciłeś wcześniej kredyt, skonsolidowałeś go, bądź przeniosłeś do innego banku? Powiem ci jak odzyskać Twoje pieniądze! Kluczowe znaczenie ma jednak fakt, że kredyt nie był hipoteczny ani na prowadzenie działalności gospodarczej – jednym słowem był to kredyt konsumencki. Dodatkowo umowa została podpisana po 18 grudnia 2011 roku.

Zwrot prowizji z Alior Bank

W takiej sytuacji znalazła się pani Alina z Wąbrzeźna. Wzięła ona wraz z mężem kredyt konsumencki w 2014 roku w Alior Banku, który docelowo miał być na dziesięć lat. Jednakże już po dwóch latach postanowili go spłacić – nie wykorzystali większości kwoty, a ich sytuacja znacznie się poprawiła. Niestety, bank ograniczył koszt kredytu jedynie o odsetki na kolejne lata – nie otrzymali oni proporcjonalnego zwrotu prowizji. W ich sytuacji naliczona prowizja była bardzo duża i stanowiła ponad 40% kwoty kredytu!

Sposób na odzyskanie pieniędzy Alior Banku

W 2017 roku natrafili na informację, że istnieje możliwość odzyskania części prowizji, proporcjonalnej do czasu, o który skrócił się czas trwania umowy. Nie wiedzieli jednak jak samodzielnie przygotować wymaganą dokumentację, ani tym bardziej jak sprawę poprowadzić przed Sądem. Postanowili oni sprzedać roszczenie o zwrot prowizji z Alior Banku za część jego wartości – gotówkę otrzymali już po 14 dniach i nie ponieśli żadnych kosztów, ani żadnego ryzyka. Tymczasem sprawa sądowa, która skończyła się co prawda sukcesem, ciągnęła się jeszcze ponad dwa lata!

Oczywiście jest to jeden ze sposobów odzyskania pieniędzy, a więcej możesz się dowiedzieć na Zwroty z Banku

Na jakiej podstawie można ubiegać się o zwrot prowizji?

W maju 2016 roku zostało wydane wspólne stanowiska Rzecznika Finansowego i Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta. Chociaż nie ma ono takiej mocy jak ustawa, wywołało niemałe poruszenie – zdaniem obu w/w instytucji, banki powinny zwracać odpowiadającą część prowizji, w przypadku przedwczesnej spłaty kredytu. Zdaniem UOKiK i RF wynika to wprost z przepisów ustawy o kredycie konsumencki, a konkretniej z treści art. 49:

„Art.  49  ust.  1.  W  przypadku  spłaty  całości  kredytu  przed  terminem  określonym  w  umowie, całkowity  koszt  kredytu  ulega  obniżeniu  o  te  koszty,  które  dotyczą  okresu,  o  który  skrócono czas obowiązywania umowy, chociażby konsument poniósł je przed tą spłatą.

2. W przypadku spłaty części kredytu przed terminem określonym w umowie, ust. 1 stosuje się odpowiednio”

Pamiętaj!
Zawsze możesz skorzystać z profesjonalnej pomocy, którą świadczy strona Zwroty z Banku. Sprawdzimy wysokość Twojego roszczenia, odzyskamy kwotę co do złotówki doliczając należne ci odsetki!

W rezultacie cały spór toczy się wokół tego, czy prowizja rozkłada się na cały okres kredytowania, tak jak oprocentowanie, jak uważa RF i UOKiK, czy są pobierane wyłącznie na początku, jak uważa Związek Banków Polskich. Sprawa nie jest wciąż jednoznacznie rozstrzygnięta, faktem jest natomiast, że banki znaczną część obciążenia kredytowego przeniosły z odsetek właśnie na najróżniejsze prowizje.

Dlaczego banki zaczęły pobierać tak wysokie prowizje?

Przede wszystkim od 7 lipca 2005 r. obowiązuje znowelizowana wersja Kodeksu Cywilnego, która nałożyła na banki limit, jeżeli chodzi o odsetki. Od tamtej pory w drodze rozporządzenia określa się nie tylko odsetki ustawowe, ale również tzw. Odsetki maksymalne – co za tym idzie kredyty i pożyczki, nie mogą być udzielane na wyższy procent.

Banki i instytucje finansowe nie chciały jednak zrezygnować tym samym ze swoich zysków i szukały sposobu, jak obejść te przepisy. To właśnie prowizje, ubezpieczenia kredytu i różnorodne opłaty, stały się głównym zabezpieczeniem i źródłem dochodu banków po roku 2005. Tym samym mimo wprowadzenia odsetek maksymalnych, a także później obowiązkowej informacji o RRSO, ten drugi parametr może przekraczać kilkukrotnie, a czasem nawet kilkaset razy odsetki maksymalne! Alior Bank jest jednym z kilku banków w Polsce, które stosowały zabieg zwiększonych marż. Dlatego zwrot prowizji z Alior Banku może w znacznym stopniu zaślinić Twój budżet.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

dwadzieścia − trzy =

Poprzedni wpis

Zwrot prowizji bankowej – Jak odzyskać prowizję bankową?

Następny wpis

Jak wygrać z Vivusem w sądzie? Wygrana sprawa.

Ostatnie z Bank