BTE

Czy można wygrać z bankiem w sądzie?

////

Pozew z sądu. Nakaz sądowy wydany na rzecz banku. Czy można wygrać z bankiem sądzie? Otóż można i chcę Wam to pokazać na podstawie orzeczeń sądowych w sprawach z:

itd. , które były prowadzone przy moim współudziale.

Czy można wygrać z bankiem w sądzie?

Często kiedy dzwonicie lub piszecie pojawia się pytanie: “Po co prowadzić proces z bankiem? Czy idąc z bankiem do sądu nie narażam się na dodatkowe koszty i przegraną?”. Z bankiem można wygrać przed sądem, chociaż nie jest to łatwy proces. Zarzuty jakie składamy w sprzeciwach od nakazu zapłaty lub w odpowiedziach na pozew opierają się głównie na naruszeniach przez bank przepisów prawa bankowego. Pojawiają się zarzuty braku wymagalności roszczenia, braku jego udowodnienia czy udowodnienia jego wysokości. Wreszcie w umowach szukam klauzul abuzywnych, które w sposób znaczny mogą wpływać na wysokość zobowiązania.

Jak wygrać w sądzie z Alior Bankiem?

Ten bank często popełnia błędy proceduralne. Ma również problemy z udowodnieniem wysokości zobowiązania oraz jego wymagalności. Często wysyła do klientów wypowiedzenia umowy nie wzywając ich uprzednio do zapłaty. Czasami zdarza się, że do klientów trafiają wypowiedzenia nie spełniające wymagań jakie określone są w art. 75 C prawa bankowego.

Ponadto duża część umów bankowych Alior Banku, jakie do mnie trafiają zawiera horrendalne wynagrodzenia prowizyjne. Prowizje rzędu 80-90% wziętej pożyczki? Wygląda jak oferta parabanku? Niestety takie umowy podpisuje również Alior Bank. Spójrzcie na przykład.

Klient otrzymał w sumie kwotę 57 808,69 zł do której doliczono mu 43 191,31‬ zł prowizji. Prowizja stanowiła prawie 75% pierwotnej kwoty kredytu! Nic więcej dodawać nie trzeba.

Nest Bank – czy można wygrać z bankiem w sądzie ?

Nest Bank to następny na liście przeciwnik procesowy, z którym można wygrać w sądzie. W walce z Nest Bankiem musisz oprzeć się na abuzywości klauzul i “dziurawych procedurach” banku.

Sprawą należy zająć się na jak najwcześniejszym etapie. Najlepiej w momencie, kiedy pojawią się pierwsze problemy ze spłatą. Wówczas stosując się do moich rad znacząco zwiększysz szanse na zwycięstwo.

PKO BP i szanse na wygraną w sądzie

Bank PKO BP ma duże problemy z dochodzeniem wierzytelności wynikających z ROR, limitów na koncie, kart kredytowych. Często prawnicy banku nie są w stanie udowodnić wysokości zobowiązania również w kredytach gotówkowych, a nawet w hipotecznych. Zdarzało się również, że dochodzone przez bank długi były już przedawnione. Poniżej prezentuję klika wyroków dla przykładu:

PEKAO S.A. i Twoje szanse na wygraną w procesie

PEKAO S.A. przejmował i był sprzedany. Podczas tych przejęć i sprzedaży narobiło się sporo bałaganu, którego ofiarą czasem padają klienci. Pamiętam sprawę z zeszłego roku, gdzie bank pozwał nasza klientkę o 30 000 zł. Z naszych ustaleń wynikało, że klientka dług już spłaciła, więc skąd pozew? Pierwotne zadłużenie pochodziło z 2004 roku i opiewało na kwotę 18 000 zł. Klientka spłaciła u komornika, który prowadził egzekucję na podstawie BTE ponad 30 000 zł, po czym bank ją pozwał o kolejne 30 000 zł. Wszystko przez błąd w BTE i gdyby nie szybkie działanie klientki, które doprowadziło do złożenia przez nas odwołania w terminie 14 dni od odebrania korespondencji z sądu, bank ponownie dochodziłby 30 000 zł + odsetki i opłat komornicze. Tą ciekawą sprawę postaram się opisać w osobnym wpisie.

Morał tej historii jest taki: Banki popełnią błędy, nie są nieomylne, co więcej mylą się dość często. Dlaczego? Bo nikt ich wcześniej nie sprawdzał!

Ja mówię sprawdzam!

Potrzebujesz pomocy w Twojej sprawie napisz do mnie. Dane do kontaktu znajdziesz tutaj!

Czy da się wygrać w sądzie z Getin Noble Bank

W sprawach z Getin Noble Bank przeważnie dysponujemy pełnym arsenałem zarzutów. W kredytach często występowały bardzo duże prowizje, opłaty dodatkowe, ubezpieczenia. Duża część wystawianych do 2015 roku BTE zawierała błędy i można je skutecznie podważać w sądzie.

Ponadto wierzytelności hipoteczne często były sprzedawane do FIZ-ów (np. Debtor czy ANETO), a to daje nam dodatkową broń do już i tak pokaźnego arsenału.

mBank w sądzie – czy warto podjąć obronę?

mBank należy do jedynych z najtrudniejszych przeciwników sądowych. Dobrze przygotowane procedury, sprawność działania i niemiecka precyzja (obecnie właścicielem jest jeszcze Comerzbank). Jednak nawet z takim przeciwnikiem warto stanąć w szranki. Poniżej przykład, że z mBankiem również można wygrać:

Jak wygrać z bankiem w sądzie – Santander

Santander przeszedł wiele połączeń i “wchłonął” różne banki. Fakt ten sprawia, że w strukturach Santander Consumer Banku oraz Santander Bank Polska mamy do czynienia z różnymi procedurami, wzorami dokumentów i sposobami dochodzenia wierzytelności. Proces sądowy nie lubi chaosu i sprawia, że z Santanderem można wygrać w sądowej batalii.

Bank BNP Paribas Bank Polska – czy można wygrać z nim w sądzie?

Odpowiedź brzmi tak. Jeżeli dotarłeś do tego miejsca na pewno nasuwa Ci się konkluzja, że można wygrać praktycznie z każdym bankiem i nie jest to kwestia szczęścia, a odpowiedniego przygotowania oraz wiedzy. Banki popełniają błędy, pozywają swoich klientów o zawyżone, nieistniejące lub niewymagalne długi. Proces sądowy ma na celu weryfikację tych niedociągnięć. Sąd często nie działa z urzędu. W praktyce, jeśli pozwany nie podniesie zarzutów roszczenie banku będzie uwzględnione. Dlatego warto podjąć rękawicę aby przy tej okazji sprawdzić czy roszczenie banku nie jest zawyżone albo w ogóle niezasadne… drugiej szansy nie będzie.

Chcesz się ze mną skontaktować, napisz tutaj!

Wygrana kredytobiorcy z PKO – BTE pozbawiony wykonalności

/

Sąd Rejonowy w Radomsku wyrokiem z dnia 30.11.2017 w sprawie o sygnaturze I C 922/16 uwzględnił powództwo przeciwegzekucyjne klientki banku i pozbawił wykonalności bankowy tytuł egzekucyjny wydany przez PKO BP S.A. Egzekucja na postawie bankowego tytułu egzekucyjnego nie może się już nigdy toczyć.

Sąd przychylił się do stanowiska kredytobiorcy i stwierdził, że kredyt nie został prawidłowo wypowiedziany. Bank nie potrafił też uzasadnić wysokości kwot zaległości, które wpisał w treści bankowego tytuł egzekucyjnego.

Warto podkreślić, że w tej sprawie powództwo przeciwegzekucyjne zostało złożone w ostatnim momencie, tj. na kilka dni przed licytacją nieruchomości. Sama licytacja odbyła się, jednak sąd odroczył, a później odmówił udzielenia przybicia.

Wyrok jest prawomocny.

Skuteczna obrona przed BTE

/

Uprawnienie do wystawiania bankowych tytułów egzekucyjnych (BTE) stanowiło ogromne uprzywilejowanie banków. Podstawową zasadą prawną jest konieczność udowodnienia przez powoda przed sądem tego, że strona pozwana jest winna określoną kwotę pieniężną. Instytucja BTE wprowadzała w tym zakresie wyjątek dla banków.

Dlatego, jeszcze do niedawna, banki mogły z faktycznym pominięciem sądu kierować sprawy swoich dłużników bezpośrednio do komornika. Sprawy przed sądem o zapłatę nie było. Kredytobiorca nie był nawet informowany o nadaniu BTE klauzuli wykonalności. O sprawie dowiadywał się dopiero przy okazji wszczęcia postępowania egzekucyjnego, a często przy zajęciu rachunku bankowego.

Z tego powodu ostatecznie instytucja BTE została uznana przez Trybunał Konstytucyjny za niezgodną z Konstytucją RP. Jednak, dla zachowania stabilności obrotu prawnego, BTE wydane przed 1 sierpnia 2016 r. pozostały w mocy.  Jak się przed nimi bronić?

Procedura cywilna wprowadza szczególny rodzaj powództwa. Jest to tzw. powództwo przeciwegzekucyjne (art. 840 k.p.c.). W tym powództwie możemy podnosić wszelkie zarzuty przeciwko bankowi. Właśnie z tego powodu, że w sprawie nie przeprowadzono rozprawy sądowej. Krótko mówiąc – sprawa zapoczątkowana wniesieniem przed dłużnika powództwa przeciwegzekucyjnego jest tym momentem, w którym niezawisły sąd bada zasadność roszczeń banku.

Jeśli kredytobiorca ma zatem wątpliwości co do tego, czy kwoty ściągane przez komornika na podstawie BTE są prawidłowe i czy w ogóle powinna być prowadzona egzekucja w tej sprawie – powództwo o pozbawienie BTE klauzuli wykonalności jest najwłaściwszym narzędziem do zastosowania. 

Zgodnie z utartą linią orzeczniczą, w toku takiego powództwa to pozwany (bank) ma obowiązek udowodnienia tego, że roszczenie mu przysługuje, w jakiej wysokości i czy było wymagalne na moment wystawiania BTE. Jeśli bank powyższych kwestii nie będzie w stanie wykazać – BTE zostanie pozbawiony klauzuli, co oznacza umorzenie egzekucji komorniczej.

Z możliwości występowania z tym powództwem korzystają szczególnie osoby, które kwestionują wysokość ściąganych od nich kwot. Wątpliwości kredytobiorców budzą obecnie szczególnie wysokości kredytów obliczone przy uwzględnieniu klauzul indeksacyjnych w umowach waloryzowanych kursem franka szwajcarskiego. Często też klienci czują się pokrzywdzeni nagłym wypowiedzeniem umowy kredytu przez bank, czy też w ogóle nie doręczeniem im wypowiedzenia umowy. Innym razem kwestionowana jest wysokość ubezpieczeń i kosztów, które bank doliczył do dłużnej kwoty. W tych i innych wypadkach to powództwo z art. 840 k.p.c. jest instrumentem właściwym do podjęcia skutecznej obrony.

BTE 2017 – czy obecnie BTE może być podstawą prowadzenia egzekucji komorniczej?

/

Odpowiedź na postawione w tytule pytanie brzmi – najczęściej tak. Procedura cywilna przewiduje jednak drogi merytorycznej obrony przed roszczeniem banku i, co za tym idzie – wstrzymania egzekucji komorniczej.

Wyrokiem z dnia 14 kwietnia 2015 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt P 45/12 Trybunał Konstytucyjny uznał przepisy ustawy prawo bankowe, traktujące o bankowym tytule egzekucyjnym, za niezgodne z art. 32 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. W części II wyroku Trybunał odroczył termin utraty mocy obowiązującej niekonstytucyjnych przepisów do dnia 1 sierpnia 2016 r.

Powyższe oznacza, że bankowe tytuły egzekucyjne wydane przed datą 1 sierpnia 2016 r. pozostają w mocy i nawet obecnie mogą być podstawą prowadzenia egzekucji komorniczej. A contrario bankowe tytuły egzekucyjne wydane po tej dacie podstawą do prowadzenia egzekucji być już nie mogą. Oczywiście w praktyce żaden bank po dniu 1 sierpnia 2016 r. bankowych tytułu egzekucyjnych już nie wydawał. Stąd najczęściej, jeśli nie powiedzieć – w każdym wypadku, egzekucja na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego może się, w świetle prawa, obecnie toczyć.

Warto jednak pamiętać, o czym wspomniał również Trybunał w uzasadnieniu omawianego wyroku, że jeśli BTE został wydany jeszcze przed dniem 1 sierpnia 2016 r., to istnieje podstawa do wznowienia postępowania o nadanie bankowemu tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności, co wynika z art. 4011 kodeksu postępowania cywilnego. Skarga o wznowienie postępowania o nadanie klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu może być zatem środkiem obrony dla kredytobiorców, którzy kwestionują należność banku, a na skutek istnienia niekonstytucyjnego narzędzia w rękach banku zostali pozbawieni możliwości obrony.

Trzeba też zauważyć, że prowadzenie egzekucji komorniczej na podstawie BTE nie przekreśla możliwości wystąpienia z powództwem przeciwegzekucyjnym przeciwko bankowi. W toku tego procesu to bank będzie musiał udowodnić wysokość żądanej kwoty oraz jej wymagalność – na dzień wystawienia bankowego tytułu egzekucyjnego.

Jeśli bank tym wymaganiom proceduralnym nie sprosta – sąd pozbawi bankowy tytuł egzekucyjny wykonalności, a komornik umorzy egzekucję.