BTE

Czy można wygrać z bankiem w sądzie?

////
Czy można wygrać z bankiem w sądzie

4.3 / 5 ( 7 votes ) Pozew z sądu. Nakaz sądowy wydany na rzecz banku. Czy można wygrać z bankiem sądzie? Otóż można i chcę Wam to pokazać na podstawie orzeczeń sądowych w sprawach z: Alior Bank, Nest Bank, PKO BP, PEKAO, Getin Noble Bank mBank Santander BNP itd. , które były prowadzone przy

Wygrana kredytobiorcy z PKO – BTE pozbawiony wykonalności

/
BTE wyrok

Sąd Rejonowy w Radomsku wyrokiem z dnia 30.11.2017 w sprawie o sygnaturze I C 922/16 uwzględnił powództwo przeciwegzekucyjne klientki banku i pozbawił wykonalności bankowy tytuł egzekucyjny wydany przez PKO BP S.A. Egzekucja na postawie bankowego tytułu egzekucyjnego nie może się już nigdy toczyć. Sąd przychylił się do stanowiska kredytobiorcy i stwierdził, że kredyt nie został

Skuteczna obrona przed BTE

/
BTE

Uprawnienie do wystawiania bankowych tytułów egzekucyjnych (BTE) stanowiło ogromne uprzywilejowanie banków. Podstawową zasadą prawną jest konieczność udowodnienia przez powoda przed sądem tego, że strona pozwana jest winna określoną kwotę pieniężną. Instytucja BTE wprowadzała w tym zakresie wyjątek dla banków. Dlatego, jeszcze do niedawna, banki mogły z faktycznym pominięciem sądu kierować sprawy swoich dłużników bezpośrednio do

BTE 2017 – czy obecnie BTE może być podstawą prowadzenia egzekucji komorniczej?

/
BTE

Odpowiedź na postawione w tytule pytanie brzmi – najczęściej tak. Procedura cywilna przewiduje jednak drogi merytorycznej obrony przed roszczeniem banku i, co za tym idzie – wstrzymania egzekucji komorniczej. Wyrokiem z dnia 14 kwietnia 2015 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt P 45/12 Trybunał Konstytucyjny uznał przepisy ustawy prawo bankowe, traktujące o bankowym tytule egzekucyjnym,