Obligacje

Rusza fala pozwów przeciwko Idea Bank o sprzedaż produktów GetBack

//

O tym, że klienci pozywają Idea Bank pisałem już wcześniej (“Obligatariusze odzyskają pieniądze za GetBack od Idea Bank“; “Pozywamy Idea Bank za to, że Lion’s sprzedał Trigon“). Powoli rusza fala pozwów przeciwko Idea Bank. Na chwilę obecną do sądów wpłynęło 15 pozwów za sprzedaż produktów GetBack. Co zrobić w tej sytuacji? Czy jest szansa na polubowne załatwienie sprawy z bankiem? Czy trzeba nastawiać się na spór sądowy z bankiem?

Reklamacja do Idea Bank, jakie mam szanse

W pierwszej kolejności należy wykorzystać wszystkie dostępne możliwości polubownego załatwienia sprawy. Jest to rozwiązanie tańsze i znaczenie szybsze niż wytaczanie od razu sprawy sądowej. Z drugiej strony trzeba pamiętać, że zawarcie ugody z bankiem jest mało prawdopodobne. Idea Bank na chwilę obecną zawarł ugody z 41 klientami na ponad 2000 złożonych reklamacji. Statystycznie daje to 2% szans na powiedzenie. W zasadzenie jeszcze mniej bo w mojej ocenie ugody, które zawarł bank podpisano zapewne z klientami instytucjonalnymi i “zaprzyjaźnionymi”.

Reklamację złożyć trzeba!

Jak by nie było – reklamację złożyć trzeba. Od tego zaczynamy cały proces dochodzenia zwrotu swoich pieniędzy. Reklamacja do Idea Banku musi być przemyślana i musi zawierać szczegółowe żądania i wyliczenie naszej straty i roszczenia, jak również objaśnienie z jakiego tytułu żądamy zwrotu.

Złożyłem reklamację o zwrot środków od Idea Bank co dalej?

Dalsza droga zależy już od indywidualnej sytuacji i oceny ryzyka oraz kalkulacji kosztów. Można wszcząć postępowanie przed Rzecznikiem Finansowym czy UOKiK. Jest szansa, że Idea Bank w toku postępowania przyzna Ci rację i zwróci środki. Szansa na to jest jednak niewielka, a postępowania przed powyższymi instytucjami trwa długo. Zatem po co to robić? Aby zdobyć wartościową dokumentację do procesu sądowego. Z pozytywną opinią Rzecznika Finansowego możemy iść do sądu. Opinia Rzecznika co prawda nie wiąże sądu, jednak jest dla niego swoistego rodzaju wskazówką. Jeśli zatem nie chcesz czekać na opinię Rzecznika – możesz od razu przystąpić do pisania pozwu

Rusza fala pozwów o przeciwko Idea Bank

Jak już pisałem na chwilę obecną złożono 15 pozwów. Natomiast z moich obserwacji wynika, że fala pozwów dopiero rusza. Mają na to wpływ przynajmniej dwa czynniki. Po pierwsze w przepadku wielu klientów zakończyły się postępowania przed Rzecznikiem Finansowym, a kolejnym krokiem jest złożenie pozwu. Po drugie atmosferę podgrzewa coraz gorsza i niepewna sytuacja banku. Wielu z posiadaczy “trefnych” certyfikatów czy obligacji nie chce ryzykować i czekać czy coś się wydarzy.

Idea Bank zapłaci za sprzedaż produktów GetBack?

Bank zabezpieczył kwotę 14 mln złotych na roszczenia wynikające ze sprzedaży produktów GetBack. Biorąc pod uwagę, że klienci, którzy do dotychczas złożyli reklamacje kupili obligacje za 350 mln zł, jest to kropla w morzu. Widać, że bank nastawia się na sądowe rozwiązanie sporu i ma zamiar walczyć do ostatniej kropli krwi. Dlaczego? Bo to się opłaca. Tylko część klientów zdecyduje się na pozwy. Pewnie nie więcej niż 10% z czego w sądzie wygra powiedzmy 80%. To daje oszczędność dla banku na poziomie 92%. To jest standardowa taktyka banków znana nam już ze spraw frankowych, polisolokat czy zwrotów prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu.

Jeżeli masz jakieś pytania napisz  poprzez kontaktlub bezpośrednio na [email protected]

Obligatariusze odzyskają pieniądze za GetBack od Idea Bank

/

Część obligatariuszy, którzy nabyli obligację GetBacku mogą liczyć na zwrot swoich środków. Oczywiście mowa tu tylko o tych, którzy zakupili swoje obligacje za pośrednictwem Idea Banku i PDM.

UOKiK wkracza do akcji – Kara dla PDM i klauzula abuzywna

07.02.2019 UOKiK wydał decyzję o ukaraniu PDM karą finansową w kwocie ponad 2 mln zł za stosowanie klauzuli niedozwolonej. Treść klazuli:

Nie złożono mi żadnych oświadczeń ustnych ani nie dostarczono żadnych informacji, które byłyby sprzeczne z informacjami zawartymi w Propozycji Nabycia Obligacji lub Warunkach Emisji Obligacji.”

Zdaniem Marka Niechiał, prezesa UOKIK:

Takie postanowienie mogło utrudnić konsumentom dochodzenie roszczeń, a także zniechęcić ich do tego typu działań. Miało zabezpieczyć PDM i współpracujący z nim Idea Bank przed odpowiedzialnością za ewentualne wprowadzenie klientów w błąd przed zawarciem umowy nabycia obligacji”

Klauzula niedozwolona co to oznacza?

Ni mniej ni więcej otwiera to drogę dla klientów, którzy nabyli obligacje GetBack S.A. przez pośrednika (który nota bene pośrednikiem być nie powinien bo nie miał do tego uprawnień) Idea Bank do zwrotu zainwestowanych środków od tegoż właśnie pośrednika.

Jaka droga do odzyskania środków od Idea Bank za GetBack

Jeżeli pracownik Idea Banku wprowadził nas w błąd. Przedstawiał obligacje GetBacku jako 100% pewną inwestycję, bez ryzyka, z pewnym zyskiem to możemy żądać zwrotu wpłaconych kwot. Idea Bank nie może powoływać się na klauzulę w umowie, którą UOKiK uznał za abuzywną. Drogą do odzyskania utraconych środków należy zacząć od złożenia reklamacji.

Pozew do Sądu przeciwko Idea Bank o zwrot środków

Jeżeli reklamacja zostanie rozpatrzona niezgodnie z naszymi oczekiwaniami to jednym sensownym rozwiązaniem jest skierowanie sprawy do sądu. W pozwie sądowym powinniśmy dobrze udokumentować sam proces sprzedaży obligacji. Pomocne będą e-maile, nagrania video czy audio. Dowodem w postępowaniu będą również zeznania świadków. Warto jeszcze raz w pamięci prześledzić cały proces zakupu obligacji wyłuszczając jak najwięcej szczegółów.J

Co właściwie daje nam decyzja prezesa UOKiK?

Bardzo dużo. Wszyscy wiemy w jakiej sytuacji jest GetBack. Co z tego, że UOKiK prowadzi przeciwko niemu postępowanie. Nawet jeżeli zakończy się ono pomyślnie, i tak obligatariusze mogą nie zobaczyć swoich pieniędzy. Ponadto możliwość dochodzenia swoich roszczeń od pośrednika, który jest wypłacalny, ba, nawet zabezpieczył sobie środki na wypłaty zwiane z roszczeniami już w sierpniu 2018 roku, daje nadzieje. Rezerwa Idea Bank na potencjalne roszczenia klientów wynikające z udziału emitenta w procesie oferowania obligacji GetBack S.A. wyniosła 14 mln zł.

Mamy możliwość skierowania roszczenia po wykreśleniu klauzuli

W tym wypadku strony równania zaczają się zgadzać. Mamy możliwość skierowania roszczenia po wykreśleniu klauzuli. Z drugiej strony mamy wypłacalny podmiot, od którego możemy odzyskać środki. Tylko czy obligatariusze dorośli już do tego, aby wziąć sprawy w swoje ręce? Czy może będą czekać aż wyręczy ich Państwo? Niestety jak pokazuje historia (kredyty CHF) mogą się nie doczekać.

Jeżeli masz jakieś pytania napisz  poprzez kontakt lub bezpośrednio na [email protected]