Obligatariusze odzyskają pieniądze za GetBack od Idea Bank
Obligatariusze odzyskają pieniądze za GetBack od Idea Bank

Obligatariusze odzyskają pieniądze za GetBack od Idea Bank

/

Część obligatariuszy, którzy nabyli obligację GetBacku mogą liczyć na zwrot swoich środków. Oczywiście mowa tu tylko o tych, którzy zakupili swoje obligacje za pośrednictwem Idea Banku i PDM.

UOKiK wkracza do akcji – Kara dla PDM i klauzula abuzywna

07.02.2019 UOKiK wydał decyzję o ukaraniu PDM karą finansową w kwocie ponad 2 mln zł za stosowanie klauzuli niedozwolonej. Treść klazuli:

Nie złożono mi żadnych oświadczeń ustnych ani nie dostarczono żadnych informacji, które byłyby sprzeczne z informacjami zawartymi w Propozycji Nabycia Obligacji lub Warunkach Emisji Obligacji.”

Zdaniem Marka Niechiał, prezesa UOKIK:

Takie postanowienie mogło utrudnić konsumentom dochodzenie roszczeń, a także zniechęcić ich do tego typu działań. Miało zabezpieczyć PDM i współpracujący z nim Idea Bank przed odpowiedzialnością za ewentualne wprowadzenie klientów w błąd przed zawarciem umowy nabycia obligacji”

Klauzula niedozwolona co to oznacza?

Ni mniej ni więcej otwiera to drogę dla klientów, którzy nabyli obligacje GetBack S.A. przez pośrednika (który nota bene pośrednikiem być nie powinien bo nie miał do tego uprawnień) Idea Bank do zwrotu zainwestowanych środków od tegoż właśnie pośrednika.

Jaka droga do odzyskania środków od Idea Bank za GetBack

Jeżeli pracownik Idea Banku wprowadził nas w błąd. Przedstawiał obligacje GetBacku jako 100% pewną inwestycję, bez ryzyka, z pewnym zyskiem to możemy żądać zwrotu wpłaconych kwot. Idea Bank nie może powoływać się na klauzulę w umowie, którą UOKiK uznał za abuzywną. Drogą do odzyskania utraconych środków należy zacząć od złożenia reklamacji.

Pozew do Sądu przeciwko Idea Bank o zwrot środków

Jeżeli reklamacja zostanie rozpatrzona niezgodnie z naszymi oczekiwaniami to jednym sensownym rozwiązaniem jest skierowanie sprawy do sądu. W pozwie sądowym powinniśmy dobrze udokumentować sam proces sprzedaży obligacji. Pomocne będą e-maile, nagrania video czy audio. Dowodem w postępowaniu będą również zeznania świadków. Warto jeszcze raz w pamięci prześledzić cały proces zakupu obligacji wyłuszczając jak najwięcej szczegółów.J

Co właściwie daje nam decyzja prezesa UOKiK?

Bardzo dużo. Wszyscy wiemy w jakiej sytuacji jest GetBack. Co z tego, że UOKiK prowadzi przeciwko niemu postępowanie. Nawet jeżeli zakończy się ono pomyślnie, i tak obligatariusze mogą nie zobaczyć swoich pieniędzy. Ponadto możliwość dochodzenia swoich roszczeń od pośrednika, który jest wypłacalny, ba, nawet zabezpieczył sobie środki na wypłaty zwiane z roszczeniami już w sierpniu 2018 roku, daje nadzieje. Rezerwa Idea Bank na potencjalne roszczenia klientów wynikające z udziału emitenta w procesie oferowania obligacji GetBack S.A. wyniosła 14 mln zł.

Mamy możliwość skierowania roszczenia po wykreśleniu klauzuli

W tym wypadku strony równania zaczają się zgadzać. Mamy możliwość skierowania roszczenia po wykreśleniu klauzuli. Z drugiej strony mamy wypłacalny podmiot, od którego możemy odzyskać środki. Tylko czy obligatariusze dorośli już do tego, aby wziąć sprawy w swoje ręce? Czy może będą czekać aż wyręczy ich Państwo? Niestety jak pokazuje historia (kredyty CHF) mogą się nie doczekać.

Jeżeli masz jakieś pytania napisz  poprzez kontakt lub bezpośrednio na dominik@pledziewicz.pl

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

twenty − eight =

Alior Bank pozywa po czym przegrywa sprawę
Poprzedni wpis

Alior Bank pozywa po czym przegrywa sprawę

Rusza fala pozwów o przeciwko Idea Bank o sprzedaż produktów GetBack
Następny wpis

Rusza fala pozwów przeciwko Idea Bank o sprzedaż produktów GetBack

Ostatnie z Bank