pożyczka

Jak wygrać z Vivusem w sądzie? Wygrana sprawa.

//

Czy da się wygrać z Vivusem w sądzie? Vivus jak wszystkim powszechnie wiadomo to firma pożyczkowa, która udziela pożyczek krótkoterminowych (do 30 dni). Na stronie internetowej uśmiechnięty zielony ludek reklamuje pożyczkę z RRSO 819,1 %.

Co zrobić jeżeli nie spłaciłeś pożyczki i zostałeś pozwany?

Po pierwsze wyjaśnijmy sobie kwestię moralną, bo pewnie znają się zaraz tacy, którzy będą głośno krzyczeć: “Jak wiozłeś to trzeba oddać”; “Po co podpisywałeś”; “Nie trzeba było brać!” itd.

Zatem odpowiadam, umowa pożyczkodawcy powinna być zgodne z prawem polskim i unijnym. Najczęściej chwilówki typu Vivus są źródłem problemów finansowych ponieważ poprzez wprowadzanie konsumenta w błąd wpędzają go w coraz większe długi. Tyle w temacie moralności.

Po tej krótkiej dygresji wróćmy do tematu.

Nie spłaciłeś pożyczki, najczęściej w całości, bo przecież nie ma tu rat, a jedynie comiesięczna spłata. Czy jest szansa na skuteczną obronę w sądzie?

Otóż tak!

Jak wygrać z Vivusem w sądzie?

Należy skupić się na kilku aspektach. Pierwszym z nich jest brak wykazania złożenia oświadczenia woli przez osobę pozwaną. Firma pożyczkowa jaką jest Vivus musi wykazać przed sądem, że do zawarcia umowy w ogóle doszło. Tymczasem taka podstawowa często stanowi problem ponieważ umowa jest zawierana na odległość. Dowodem na to, że strony zawarły umowę danej treści nie może być również potwierdzenie przelewu kwoty 1 grosz. W świetle zapisów samego regulaminu Vivusa czynności przelania 1 grosza na rachunek bankowy firmy chwilowej nie można przypisywać znaczenia skutecznego zawarcia umowy pożyczki.

Nie było umowy, ale był przelew!

Biorąc powyższe pod uwagę sąd nie może zasądzić na rzecz firmy pożyczkowej żądanej kwoty. Nawet jeżeli przedstawi ona dowód przelewu środków. Jeżeli Vivus wskazał w pozwie, że swoje roszczenie wywodzi z umowy pożyczki to sąd musi je rozpatrywać pod takim kątem. Sąd orzekający nie będzie mógł rozpoznać sprawy na bazie innej podstawy prawnej (np. bezpodstawnego wzbogacenia).

Sąd oddala powództwo

Czyli da się wygrać z Vivusem w sądzie. Sąd na postawie podniesionych wyżej argumentów oddala powództwo w całości oraz zasądza zwrot kosztów procesu od firmy pożyczkowej dla pełnomocnika osoby pozwanej.

Pamiętaj jednak, , że każda sprawa jest inna i wymaga odrębnej analizy pod kątem możliwych do podniesienia argumentów.

Jeżeli nie jesteś pewien w jaki sposób sporządzić sprzeciw możesz skorzystać z mojej pomocy —> kontakt

Wyrok Vivus